Tandtechnisch medewerker orthodontie

Als Tandtechnisch Medewerker Orthodontie maak je verschillende soorten beugels. Als tandtechnisch medewerker orthodontie ben je werkzaam bij een gespecialiseerd orthodontisch laboratorium of een allround tandtechnisch laboratorium. 

Je maakt eenvoudige en samengestelde werkstukken voor gebitsregulatie. Daarnaast verricht de tandtechnisch medewerker orthodontie herstelwerkzaamheden aan deze voorzieningen. In het kader van de wet BIG is de tandarts of orthodontist eindverantwoordelijk voor het werkstud dat afgeleverd wordt aan de patiënt. De opdracht van de tandarts of orthodontist bestaat uit een opdrachtbon, gebitsafdrukken en ander informatie. Aan de hand daarvan vervaardigt de tandtechnisch medewerker orthodontie het eenvoudige en samengestelde werkstuk. De Tandtechnisch medewerker orthodontie werkt secuur, veilig, hygiënisch en kostenbewust. Je handelt altijd volgens de voorgeschreven (kwaliteits) normen en de wetgeving, ook wanneer je onder tijdsdruk werkt. De opgedragen werkzaamheden voer je zelfstandig uit. Je bent je ervan bewust dat je een hoogwaardig werkstuk dient af te leveren dat voldoet aan de eisen van de opdrachtgever (en dus patiënt) en toont de ambitie om een werkstuk te vervaardigen dat voldoet aan de eisen van functionaliteit, esthetiek en hygiëne. Het gaat immers om op maat gemaakte medische hulpmiddelen. De tandtechnisch medewerker orthodontie is dan ook verantwoordelijk voor de planning van zijn eigen werk.

Opleidingslocatie
Dutch HealthTec Academy
St. Laurensdreef 22
3565 AK Utrecht

Inschrijven
Wil je je inschrijven of wil je meer informatie? Neem dan contact op met de Dutch HealthTec Academy, telefoonnummer 030 630 35 55. Of stuur een e-mail naar info@dhta.nl. Kijk ook op www.dhta.nl