Toekomstperspectief

Het toekomstperspectief voor nagenoeg alle beroepen is erg goed. De meeste opleidingen zijn een combinatie van werken en leren. Veel leerlingen blijven dan ook werken bij het leerbedrijf waar ze tijdens de opleiding zaten.

Daarnaast hebben de meeste beroepen een relatie met ‘zorg’. Mensen worden steeds ouder en ook wordt de groep oudere mensen door de vergrijzing groter. Daardoor stijgt de vraag naar medische hulpmiddelen. De vergrijzing zorgt ook voor een grotere uitstroom van de huidige beroepsbeoefenaars. Tot slot gaat het om vrij onbekende beroepen. Er is dus bijna altijd behoefte aan nieuwe leerlingen.


Beroepentest

Leerlingen die willen weten of een of meerdere van de beroepen bij hen past, kunnen op de site www.denkeensaanietsanders.nl een test doen.

Beroepenfilmpjes

Om uw leeringen beter te informeren zijn er filmpjes van de verschillende beroepen beschikbaar

Bijzonder vakmanschap